ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
ประกาศรับสมัครงาน
ค้นหา
จำนวนที่แสดง
ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน รับสมัคร 86 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี (ต้องผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดศูนย์อำนวยรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ศรชล.
ประกาศรับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัดศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ขอเชิญข้าราชการผู้สนใจ ประสงค์จะโอนย้ายมารับราชการ ในสังกัดศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล