ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
รอง ผอ.ศรชล. ตรวจเยี่ยม ศรชล.จังหวัด และร่วมหารือข้อราชการที่สำคัญ ในพื้นที่ “ศรชล.ภาค 3”
รอง ผอ.ศรชล. ตรวจเยี่ยม ศรชล.จังหวัด และร่วมหารือข้อราชการที่สำคัญ ในพื้นที่ “ศรชล.ภาค 3”
ศรชล. (กพบ.ศรชล.) เดินทางเข้าพื้นที่ ณ ศรชล.ภาค ๓ /จว.ภูเก็ต ทำกิจกรรม Mobile Team สัญจร
ศรชล. โดย ศรชล.ภาค 3 ฝึกความพร้อม รับสถานการณ์ WMD และ SAR สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนฝั่งทะเลอันดามัน
เลขาธิการ ศรชล.ตรวจความพร้อมการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2567 : FTX (Field Training Exercise)
ศรชล.ภาค 1 - ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ฝึกซ้อมลำเลียงผู้ป่วยจากเหตุเรือไฟไหม้ในทะเล
ข่าวประชาสัมพันธ์
รอง ผอ.ศรชล. ตรวจเยี่ยม ศรชล.จังหวัด และร่วมหารือข้อราชการที่สำคัญ ในพื้นที่ “ศรชล.ภาค 3”
รอง ผอ.ศรชล. ตรวจเยี่ยม ศรชล.จังหวัด และร่วมหารือข้อราชการที่สำคัญ ในพื้นที่ “ศรชล.ภาค 3”
ศรชล. (กพบ.ศรชล.) เดินทางเข้าพื้นที่ ณ ศรชล.ภาค ๓ /จว.ภูเก็ต ทำกิจกรรม Mobile Team สัญจร
ศรชล. โดย ศรชล.ภาค 3 ฝึกความพร้อม รับสถานการณ์ WMD และ SAR สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนฝั่งทะเลอันดามัน
เลขาธิการ ศรชล.ตรวจความพร้อมการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2567 : FTX (Field Training Exercise)
ศรชล.ภาค 1 - ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ฝึกซ้อมลำเลียงผู้ป่วยจากเหตุเรือไฟไหม้ในทะเล
ศรชล. โดย ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 - ศรชล.ภาค 3 เข้าร่วมกิจกรรม วันทะเลโลก 2567 “ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร”
ศรชล.ภาค 2 ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เทศบาลบาลตำบลบ่อตรุ และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “Oceans Day หรือ วันทะเลโลก 8 มิถุนายน (World Ocean Day)
ศรชล.ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมสัญจร “World Ocean Day 2024“ ภายใต้โครงการ “ขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาพื้นที่นำร่องของจังหวัดกรุงเทพมหานคร“ ประจำปีงบประมาณ 2567
ศรชล.โดย ศรชล.จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม วันทะเลโลก ปี 2567
10 ประเทศสมาชิกในอาเซียนเข้าร่วมการประชุม ACF ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ วาวพ่นพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
พลเรือเอก ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
ผบ.ทร / รอง ผอ.ศรชล. ประกอบพิธีเปิดอาคาร ศรชล.ภาค 1 และ  ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 1/2567
ศรชล.ขยายความร่วมมือการจับกุมบุหรี่เถื่อน