ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ติดต่อเรา
แจ้งเรื่องร้องเรียน
คู่มือการร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พบการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ศรชล. โปรดแจ้ง :
  • สำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
  • E-mail : oca@thai-mecc.go.th
  • อาคารโทรคมนาคม (CAT Tower) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 2 ถนน เจริญกรุง แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ขั้นตอนและวิธีการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต