ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศรชล.จังหวัดจันทบุรี (ศรชล.จว.จบ.) ศรชล.ภาค 1 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขตทะเลชายฝั่งบริเวณหินบอยเซ็น จังหวัดจันทบุรี (ครั้งที่ 2)

ในวันที่ 22 มี.ค.67 เวลา 09.00 น. ศรชล.จังหวัดจันทบุรี (ศรชล.จว.จบ.) ศรชล.ภาค 1 โดย น.อ.โกวิท สิงห์ทอง รอง ผอ.ศรชล.จว.จบ. เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขตทะเลชายฝั่งบริเวณหินบอยเซ็น จังหวัดจันทบุรี (ครั้งที่ 2) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระแจะ ต.บางกระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

โดยมีประเด็นสำคัญจากการประชุมดังนี้

1. นายกสมาคมประมงอำเภอท่าใหม่ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ที่เดือดร้อนจากการทำประมงบริเวณหินบอยเซ็น โดยขอให้มีการกำหนดเขตทะเลชายฝั่งรอบๆ หินบอยเซ็นจาก 3 ไมล์ทะเล เป็น 1.5 ไมล์ทะเล เพื่อให้มีความเหมาะสมในการทำประมงและสร้างความปลอดภัยแก่ชาวประมงพาณิชย์ขนาดเล็กในพื้นที่ในช่วงฤดูมรสุม67 03 21 01 03

2. ในที่ประชุมมีผู้เสนอให้ลดขนาดพื้นที่ให้ได้ 0.5 ไมล์ทะเล

3. ชาวประมงในพื้นที่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และมีมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ โดยยังคงไม่ให้มีการลดขนาดพื้นที่บริเวณหินบอยเซ็น จากเดิม 3 ไมล์ทะเล เป็น 1.5 ไมล์ทะเล ตามที่มีผู้ยื่นหนังสือร้องขอ 

67 03 21 01 14

4. การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 ซึ่งยังเหลือการประชุมอีก 2 ครั้ง โดย ศรชล.จว.จบ. จะดำเนินการติดตามและรวบรวมข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป