ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศรชล.ภาค 1 ช่วยเหลือลูกเรือสินค้าป่วยกลางทะเล

ในวันที่ 26 มี.ค.67 พลเรือโท สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์ ผอ.ศรชล.ภาค 1 /ผบ.ทรภ.1 สั่งการช่วยเหลือลูกเรือสินค้าเจ็บป่วยกลางทะเล

เวลา 22:31 น. ศูนย์ปฏิบัติการ ศรชล.ภาค 1 (ศปก.ศรชล.ภาค 1) ได้รับแจ้งจาก Bangkok Radio ว่ามีเรือสินค้าต้องการความช่วยเหลือในการรับผู้ป่วยเพศชาย อายุ 28 ปี สัญชาติฟิลิปปินส์ มีอาการ High Blood Pressure (ความดันโลหิตสูง) และ Chest Pain (เจ็บหน้าอก) เรือสินค้าชื่อ CMA CGM LAPEROUSE ตำบลที่เรือละติจูด 11 องศา 45.4 ลิปดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 28.4 ลิปดาตะวันออก (ระยะประมาณ 65 ไมล์ จากกระโจมไฟแหลมปู่เจ้า) ศปก.ศรชล.ภาค 1 จึงขอรับการสนับสนุน เรือ ต.267 จากทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1) พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล ทรภ.1 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเดินทางไปรับผู้ป่วยมารักษาบนฝั่ง โดย เวลา 01:36 น. ของวันที่ 27 มี.ค.67 เรือ ต.267 ออกเรือจากท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ทลท.กทส.ฐท.สส.) ไปยังจุดนัดพบกับเรือสินค้า เวลา 03:00 น. พบเรือสินค้าและรับตัวผู้ป่วยลงเรือและเดินทางกลับ เวลา 05:00 น. เรือ ต.267 เข้าเทียบท่าเรือแหลมเทียนฯ และส่งผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อรับการตรวจรักษาที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ต่อไป อาการเบื้องต้น ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี มีอาการเจ็บหน้าอก สัญญาณชีพคงที่

   ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายนายกรัฐมนตรี /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะ และผู้บัญชาการทหารเรือ/รอง ผอ.ศรชล. ด้านประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวในการส่งกลับผู้เจ็บป่วยสายแพทย์ในทะเล ให้มีมาตรฐานสากล MEDEVAC at Sea