ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ศรชล.จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ๒๒ จังหวัดชายทะเล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ศรชล. จัดกิจกรรมจิตอาสาเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ศรชล.เพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างหน่วยงานในภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
เลขาธิการ ศรชล.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล ศรชล. และรับทราบการดำเนินงานในปัจจุบัน สถานภาพการดำเนินงาน และสถานภาพกำลังพล รวมถึงแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป
ศรชล.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุการเงินและการบัญชี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศรชล.จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ๒๒ จังหวัดชายทะเล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ศรชล. จัดกิจกรรมจิตอาสาเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ศรชล.เพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างหน่วยงานในภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
เลขาธิการ ศรชล.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล ศรชล. และรับทราบการดำเนินงานในปัจจุบัน สถานภาพการดำเนินงาน และสถานภาพกำลังพล รวมถึงแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป
ศรชล.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุการเงินและการบัญชี
ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์
ศรชล. รับมอบเรือปฏิบัติการความเร็วสูง เพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล
ผู้แทน ศรชล.และผู้แทนกองบังคับการตำรวจน้ำ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการควบคุมการขนส่งสินค้าทางทะเล (Maritime Controlled Delivery Workshop)
ศรชล. จัดกำลังพลเข้ารับการอบรมหลักสูตร Maritime Civilian Intelligen Analysts Train-the-Trainer ครั้งที่ 1  ณ JUSMAGTHAI สาทร กรุงเทพฯ
พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เลขาธิการ ศรชล. ได้มอบหมายให้ นางราณี อุปการะกุล ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง ศรชล. เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานดังกล่าว และได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 92
“ศรชล.ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568”
ศรชล. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
พล.ร.อ. อาภากร อยู่คงแก้ว หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา ศรชล. เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
ศรชล.เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าหน่วยงานยามฝั่งในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 20 (HACGAM-WLM) ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
ศรชล. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคนทำสื่อ ยกระดับการประชาสัมพันธ์ ศรชล.ภาค - จังหวัด