ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


ทรงพระเจริญ


๔ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ 

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล


#ทรงพระเจริญ

#ศรชล

#thaimecc