ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เลขาธิการ ศรชล. ได้มอบหมายให้ นางราณี อุปการะกุล ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง ศรชล. เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานดังกล่าว และได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 92


🔹วันที่ 28 มิ.ย.67 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 92 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล 


ในการนี้ พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เลขาธิการ ศรชล. ได้มอบหมายให้ นางราณี อุปการะกุล ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง ศรชล. เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานดังกล่าว และได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 92