ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
พล.ร.อ. อาภากร อยู่คงแก้ว หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา ศรชล. เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567


เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.67 เวลา 10.00 น. พล.ร.อ. อาภากร อยู่คงแก้ว หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา ศรชล. เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

ในการนี้ พล.ร.อ. อาภากร อยู่คงแก้ว หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา ศรชล. และ พล.ร.ท อุปถัมภ์ สมุทรานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. พร้อมด้วย ผู้บริหาร ศรชล. และกำลังพล ศรชล.ส่วนกลาง ศรชล.จังหวัดสมุทรปราการ ศคท.สมุทรปราการ และประชาชน ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตโดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต รวมทั้งสิ้น 32 ราย