ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล. ลงพื้นที่ จว.ปัตตานี และ จว.สงขลา เพื่อติดตามตรวจสอบสถานการณ์ภัยคุกคามด้านทรัพยากรทางทะเล และสถานการณ์เฉพาะกิจตามแผนเผชิญเหตุฯ

วันที่ 22-25 มิถุนายน 2567 สปก.5 ศรชล.โดยนายณัฐวัชร์ คำเสน จนท.ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ นายอนุพงศ์ วีระกูล จนท.จัดทำแผนรองรับการปฏิบัติการ และนายอานนท์ ยอระมิน จนท.จัดทำแผนรองรับการปฏิบัติการ ลงพื้นที่ จว.ปัตตานี และ จว.สงขลา เพื่อติดตามตรวจสอบสถานการณ์ภัยคุกคามด้านทรัพยากรทางทะเล และสถานการณ์เฉพาะกิจตามแผนเผชิญเหตุฯ ซึ่งได้เข้ารับฟังการบรรยายภารกิจ และสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จว. ปัตตานี ณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ซึ่งมีนายสุชาติ รัตนเรืองสี ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ให้การต้อนรับและบรรยายสถานการณ์ทรัพยากรในปัจจุบันให้รับทราบ ติดตามตรวจสอบความพร้อมของหมวดเรือเฉพาะกิจที่ใช้สำหรับบูรณาการการปฏิบัติงานร่วม ศรชล. ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ บริเวณอ่าวปัตตานี หาดตะโละกาโปร์ หาดตะโล๊ะสะมิแล จว.ปัตตานี และบริเวณหาดสะกอม หาดชลาทัศน์ จว.สงขลา รวมทั้งติตามสถานการณ์ในพื้นที่จากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย