ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขาธิการ ศรชล.ตรวจความพร้อมการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2567 : FTX (Field Training Exercise)


เลขาธิการ ศรชล.ตรวจความพร้อมการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2567 : FTX (Field Training Exercise)


วันที่ 9 มิ.ย.67 พล.ร.อ.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เลขาธิการ ศรชล. ตรวจความพร้อมการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2567 FTX (Field Training Exercise) และการสวนสนามทางเรือ พร้อมให้คำแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางในการฝึก ณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


โดยสามารถรับชมการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2567 FTX (Field Training Exercise) ได้ผ่านทาง Facebook Live : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล - ศรชล.


#ศรชล

#thaimecc