ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศรชล.ภาค 1 - ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ฝึกซ้อมลำเลียงผู้ป่วยจากเหตุเรือไฟไหม้ในทะเล


ศรชล.ภาค 1 - ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ฝึกซ้อมลำเลียงผู้ป่วยจากเหตุเรือไฟไหม้ในทะเล 


เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.67 ศรชล. โดย ศรชล.ภาค 1 นายธวัชชัย ศรีทอง ผอ.ศรชล.จว.ชบ./ผวจ.ชลบุรี น.อ.พินัย จินชัย รอง ผอ.ศรชล.จว.ชบ., น.อ.คงศักดิ์ อยู่คง หน.ศคท.จว.ชบ. และกำลังพล ศรชล./ศคท.จว.ชบ. พร้อมด้วย เรือปฏิบัติการความเร็วสูง ของ ศรชล.ภาค 1 รวมกำลังพล 15 นาย ร่วมการฝึกซ้อมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางทะเลโดยเรือ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี และบริเวณสถานที่ฝึกท่าเรือสำหรับรับผู้ป่วยฉุกเฉิน รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 


โดยมี รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผช.เลขาธิการ สภากาชาดไทย และ ผอ.รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานเปิดการฝึก มี นพ.ขจรยุทธ์ บางท่าไม้ แพทย์เวชศาสตร์ทางทะเลฯ รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา เป็นผู้อำนวยการฝึกฯ โดยได้มีการบรรยายถึง การขนส่งวัตถุและสินค้าอันตราย ในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี มีนายภาณุวัฒน์ ผิวพรรณ สจป. เป็นวิทยากร มีการบรรยายถึงขั้นตอนการดำเนินการ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือสินค้า มีนายเลิศชาย อินทรชิต หัวหน้าแผนกการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นวิทยากรการบรรยาย ถึงขั้นตอนการลำเลียงผู้บาดเจ็บทางทะเล โดย น.อ.ณัฐศักดิ์ วรเจริญศรี หน.กองปฎิบัติการ ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล  รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นวิทยากร 


โดยนายธวัชชัย ศรีทอง ผอ.ศรชล.จว.ชบ./ผวจ.ชลบุรี ได้เดินทางมาสังเกตการณ์การฝึก และลงเรือ ศรชล.4001 ชมการฝึกลำเลียงผู้ป่วย จากเรือ Pilatus 33 ซึ่งได้สมมุติเป็นเรือไฟไหม้ที่ร้องขอความช่วยเหลือ รับ-ส่ง ผู้ป่วยเร่งด่วน และเริ่มสถานการณ์ ฝึกการช่วยเหลือและลำเลียงผู้ป่วยทางทะเล โดยเรือ ศรชล.+ เรือ ตรน. รวม 3 ลำ และทีมแพทย์ฉุกเฉินฯ ที่ร่วมการฝึกในครั้งนี้ และได้กล่าวให้โอวาท และให้คำแนะนำการฝึกกับผู้ร่วมการฝึกฯ เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริง ต่อไปอีกด้วย

   

ซึ่งผลการปฏิบัติของเรือ ศรชล.4001 ได้รับการชื่นชม จากแพทย์ผู้รับผิดชอบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลของ รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา, รพ.สมิติเวช ศรีราชา และ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ ว่ามีความเหมาะสมในการลำเลียงผู้ป่วยทางทะเล เนื่องจากมีพื้นที่ในการรับผู้ป่วยที่อาจจะมีการลำเลียงด้วยเครน บันไดลิง รวมถึงการลำเลียงผู้ป่วยผ่านบันไดข้างเรือ (Gangway) และสำคัญ เรือ ศรชล.4001 มีความคล่องตัวสูง และการทรงตัวที่ดี ทำให้การปฏิบัติการทางการแพทย์ที่เข้าให้การช่วยเหลือ เป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ


“ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน”