ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศรชล. โดย ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 - ศรชล.ภาค 3 เข้าร่วมกิจกรรม วันทะเลโลก 2567 “ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร”


ศรชล. โดย ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 - ศรชล.ภาค 3 เข้าร่วมกิจกรรม วันทะเลโลก 2567 “ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร” 


ในวันที่ 8 มิ.ย.2567 ศรชล.ภาค 3 เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาด และท้องทะเลป่าตอง เนื่องในวันทะเลโลก 2567 Awaken New Depths “ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร” ณ ลานโลมาหาดป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต โดย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย หน่วยงานราชการต่าง ๆ นักเรียนนักศึกษา นักท่องเที่ยวและประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และภาคเอกชน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ปลูกต้นไม้ เก็บขยะในทะเล และกิจกรรมปล่อยเต่า ฯลฯ


การร่วมโครงการในวันทะเลโลก 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ดั่งวิสัยทัศน์ “ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน”


#ศรชล

#thaimecc

#WorldOceansday