ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศรชล.ภาค 2 ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เทศบาลบาลตำบลบ่อตรุ และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “Oceans Day หรือ วันทะเลโลก 8 มิถุนายน (World Ocean Day)


ในวันที่ 8 มิ.ย.67 ศรชล. โดย ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2- ศรชล.ภาค 2 ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เทศบาลบาลตำบลบ่อตรุ และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “Oceans Day หรือ วันทะเลโลก 8 มิถุนายน (World Ocean Day)” ในการนี้ พลเรือโท  พิจิตต  ศรีรุ่งเรือง ผอ.ศรชล.ภาค 2 มอบหมายให้ พลเรือตรี ไชยนันท์  ชูใหม่ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 ร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรม โดยมี นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด 

      

ปี 2567 กิจกรรม Ocean Day ดำเนินการภายใต้หัวข้อ “Awaken New Depths" หรือ ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร และมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเลการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใต้ทะเล และเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาใส่ใจและร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลผู้โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 700 คน


กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการร่หน่วยงานต่างๆ การปลูกป่าชายหาด การปล่อยสัตว์ทะเลคืนสู่ธรรมชาติ การปล่อยเต่าทะเล จำนวน 10 ตัว ปล่อยปูม้า จำนวน 50 ล้านตัว และพันธุ์กุ้งจำนวน 2 แสนตัว กิจกรรมวางซั้งบ้านปลาบริเวณชายฝั่ง พร้อมร่วมกันเก็บขยะชายหาด ณ สวนป่าทักษิณ (เฉลิมพระเกียรติ) ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา


#ศรชล

#thaimecc

#WorldOceansday