ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศรชล.โดย ศรชล.จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม วันทะเลโลก ปี 2567


ศรชล.โดย ศรชล.จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม วันทะเลโลก ปี 2567


วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. น.อ.พัฒนศักดิ์ พิมดา รองผอ.ศรชล.จังหวัดระยอง มอบหมายให้ น.ต.รุ่งรุจ สโรบล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ พร้อมด้วย ร.อ.อำนาจ คุ้มวงษา เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง เข้าร่วมกิจกรรม วันทะเลโลก ประจำปี 2566 ณ ลานพระเจดีย์กลางน้ำ อ.เมืองระยอง จว.ระยองสำหรับ "วันทะเลโลก World Ocean Day 2024 "Awaken New Depth" "ปลุกกระแส แก้วิกฤติมหาสมุทร" โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมและเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของ ศรชล.จังหวัดระยอง ซึ่งภายในมีส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม พร้อมด้วยบริษัท เอกชน นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมเช่น การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลากระพง ปูดำ และการเก็บขยะในแม่น้ำระยอง เพื่อรณรงค์ และกระตุ้นคนไทยให้หันมาอนุรักษ์ท้องทะเลไทยเนื่องในวันทะเลโลก


#ศรชล

#thaimecc