ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ วาวพ่นพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567


เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ วาวพ่นพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ มณฆลพิธีท้องสนามหลวง ในการนี้ พลเรือโท อุปถัมภ์ สมุทรานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. เป็นผู้แทน ศรชล. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม โดยทีผู้แทนข้าราชการและพนักงานราชการ ศรชล. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว