ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศรชล.ขยายความร่วมมือการจับกุมบุหรี่เถื่อน


“ศรชล.ขยายความร่วมมือการจับกุมบุหรี่เถื่อน”


เมื่อ ๒๐ พ.ค.๖๗ พล.ร.อ.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เลขาธิการ ศรชล. หารือกับนาย เอกสิทธิ์ วีระกุล รองผู้ตรวจการ การยาสูบแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการขยายความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันในการตรวจสอบและจัมกุมการลักลอบขนบุหรี่ที่ไม่ปรากฏหลักฐานการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรหรือได้เสียค่าภาษีอากรโดยถูกต้อง ณ ห้องติดตามสถานการณ์ ๒ ศปก.ศรชล. 


โดยปีที่ผ่านมา ศรชล.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จับกุมบุหรี่เถื่อนล๊อตใหญ่ จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อ มี.ค.๖๖ ในพื้นที่ จว.นราธิวาส จำนวน ๒๐๐ ลัง และครั้งที่ ๒ เมื่อ ส.ค.๖๖ ในพื้นที่ จว.สงขลา จำนวน ๑,๐๐๐ ลัง การนี้ เลขาธิการ ศรชล. ได้เสนอให้ทั้ง ๒ หน่วยงาน จัดผู้ประสานงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าว และจัดทำ MOU เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปอย่างยั่งยืน