ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
พล.ร.ท.อุปถัมภ์ สมุทรานนท์ ผช.เลขาธิการ ศรชล. และคณะร่วมหารือข้อราชการกับ นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า


พล.ร.ท.อุปถัมภ์  สมุทรานนท์ ผช.เลขาธิการ ศรชล. และคณะร่วมหารือข้อราชการกับ นายภูริพัฒน์  ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า


เมื่อวันที่ 17 พ.ค.67  พล.ร.ท.อุปถัมภ์  สมุทรานนท์ ผช.เลขาธิการ ศรชล. และคณะเข้าร่วมหารือข้าราชการกับนายภูริพัฒน์  ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ณ ห้องประชุม อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า เขตสัมพัทธวงศ์  โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและภารกิจของกรมเจ้าท่า ณ  ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า ทั้งนี้เพื่อความร่วมมือ ติดต่อ ประสานงานระหว่างองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลต่อไป 


#ศรชล

#thaimecc