ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
รอง ผอ.ศรชล. ตรวจเยี่ยม ศรชล.จังหวัด และร่วมหารือข้อราชการที่สำคัญ ในพื้นที่ “ศรชล.ภาค 1”


รอง ผอ.ศรชล. ตรวจเยี่ยม ศรชล.จังหวัด และร่วมหารือข้อราชการที่สำคัญ ในพื้นที่ “ศรชล.ภาค 1”


ในวันที่ 13 พ.ค.67 พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) พร้อมด้วยคณะติดตาม เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ ศรชล.ภาค 1 โดยมี ผอ.ศรชล.จังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการของ ศรชล. ให้การต้อนรับ ดังนี้


เวลา 08.00 น. นาย ศุภมิตร ชิณศรี ผอ.ศรชล.จังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ

ณ หอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ศคท.จังหวัดสมุทรปราการ 


เวลา 10.30 น. นายผล ดำธรรม ผอ.ศรชล.จังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ศคท.จังหวัดสมุทรสาคร 


เวลา 14.30 น. นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ศคท.จังหวัดสมุทรสงคราม  


โดยการตรวจเยี่ยม ศรชล.จังหวัด ของ รอง ผอ.ศรชล. มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวทางและผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาของ ศรชล.จังหวัด พร้อมทั้งให้กำลังใจกำลังพล ศรชล. และหน่วยต่างๆ ในพื้นที่ 

ศรชล. ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาไว้ถึงประโยชน์ของชาติทางทะเล ดั่งวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน “ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน”


#ศรชล

#thaimecc