ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
วันพืชมงคล 10 พ.ค. 2567


"วันพืชมงคล" 10 พ.ค. 2567

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กับ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวงกระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล และส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกร

เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก โดยกำหนดจัดขึ้นในราวเดือนหกของทุกปี หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณี ให้จัดขึ้นในเวลานั้นอันถือเป็นเวลาที่เหมาะสมใน

การเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนา


พระโคเสี่ยงทาย วันพืชมงคล 2567

"หยิบผ้านุ่ง 5 คืบ กินน้ำ กินหญ้า กินเหล้า" พยากรณ์ว่า น้ำท่า จะอุดมสมบูรณ์ คมนาคมสะดวก ค้าขายต่าง

ประเทศดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง


#ศรชล

#thaimecc