ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
กระชับความสัมพันธ์ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทางทะเล ศรชล. - MMEA


"กระชับความสัมพันธ์ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทางทะเล ศรชล. - MMEA"


เมื่อ 7 พฤษภาคม 2567 

พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือโท Datuk Saiful Lizan Bin Ibrahim รักษาราชการแทน ผู้บังคับการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทางทะเลมาเลเซีย (Malasian Maritime Enforcement Agency: MMEA) ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการ Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยการเข้าเยี่ยมคำนับครั้งนี้เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดในการเพิ่มบทบาทการบังคับใช้กฎหมายทางทะเลร่วมกัน โดยการจัด Staff Talk การริเริ่มในการจัดทำข้อตกลงความเข้าใจ MOU ระหว่างสองประเทศ ที่ทำให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายในทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาบาทบาทของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ