ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ


๕ พฤษภาคม

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ 

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล


#ศรชล

#thaimecc