ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล


4 พฤษภาคม 

“วันฉัตรมงคล”

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ  และพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 


#ศรชล

#thaimecc