ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศรชล. รับโอนข้าราชการ พลเรือน ศรชล. ถึงวันที่ 10 พ.ค.67 จำนวน 22 อัตรา

 


ด่วน ถึงวันที่ 10 พ.ค. 2567

 ศรชล. รับโอนข้าราชการ พลเรือน ศรชล. ถึงวันที่ 10 พ.ค.67 จำนวน 22 อัตรา ดังนี้

นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 11 ตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 2 ตำแหน่ง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 3 ตำแหน่ง

นักพัฒนาระบบราชการ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 ตำแหน่ง

นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 3 ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 2 ตำแหน่ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://thai-mecc.go.th/thaimec.../th/updates/content/224876

โดยสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 502 7100