ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
พล.ร.อ.อาภากร อยู่คงแก้ว หัวหน้าสำนักงาน ผู้บังคับบัญชา ศรชล. เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตต ภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย.๖๗ เวลา ๑๗๐๐   

พล.ร.อ.อาภากร  อยู่คงแก้ว หัวหน้าสำนักงาน ผู้บังคับบัญชา ศรชล. เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตต ภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ณ วัดชิโนรสาราม วรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดย พระราชปัญญารังษี เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่  เจ้าอาวาสวัดชิโนรสาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   


#ศรชล

#thaimecc