ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล. ลงพื้นที่จังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ภัยคุกคามด้านทรัพยากรทางทะเล


วันที่ 23-26 เมษายน 2567 นายนิพนธ์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล. พร้อมเจ้าหน้าที่ สปก.5 ลงพื้นที่จังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ภัยคุกคามด้านทรัพยากรทางทะเล และสถานการณ์เฉพาะกิจตามแผนเผชิญเหตุ โดยในพื้นที่ จว.ตราด ได้ติดตามสถานการณ์ที่หาดทรายดำ หนึ่งเดียวในสยาม และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จว.ตราด โดยมีนายธนิต แสงวิสุทธิ์ ผอ.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ถึงสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และป่าชายเลน จว.ตราด ในพื้นที่ จว.จันทบุรี ได้ลงพื้นที่บริเวณแหลมเสด็จ อ่าวคุ้งกระเบนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติทางทะเลให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งติดตามสถานการณ์ขยะทะเลและทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ และเข้าเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และรับฟังการบรรยายภารกิจ และสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จว.ระยอง จว.จันทบุรี และ จว.ตราด ณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยมีนายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ.สำนักงานฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและบรรยายสถานการณ์ทรัพยากรในปัจจุบันให้รับทราบ และลงพื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง ติดตามการจัดการขยะครบวงจร และติดตามสถานการณ์ขยะทะเล บริเวณชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ ซึ่งมีขยะทะเลที่ถูกพัดขึ้นฝั่งเป็นปริมาณมาก ชาวบ้านในชุมชนไม่สามารถจัดการได้ สปก.5 จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการเก็บขยะทะเล ซึ่งจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และติดตามสำรวจสถานการณ์ชายหาดต่าง ๆ ใน จว.ระยอง เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลต่อไป