ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
25 เมษายน วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช


25 เมษายน วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช


น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ และกล้าหาญ ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 


#ศรชล

#thaimecc

#สมเด็จพระนเรศวรมหาราช