ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศรชล. แจ้งเตือน ! เล่นน้ำ สวมเสื้อชูชีพ ห่วงยาง ป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำ เหตุด่วน เหตุร้าย ภัยทางทะเล โทร 1465


ศรชล. แจ้งเตือน ! 


เล่นน้ำ สวมเสื้อชูชีพ ห่วงยาง ป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำ 


เหตุด่วน เหตุร้าย ภัยทางทะเล โทร 1465 


#ศรชล

#thaimecc