ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศรชล. แจ้งเตือนคลื่นลมในทะเล 🌊💨 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เม.ย. 67

ศรชล. แจ้งเตือนคลื่นลมในทะเล 🌊💨

ระหว่างวันที่ 11 - 17 เม.ย. 67 


เหตุด่วน เหตุร้าย ภัยทางทะเล 

โทร 1465