ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
นางราณี อุปการะกุล ผอ.สบก.ศรชล. เป็นผู้แทน ศรชล.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ ครบรอบปีที่ 32 พร้อมมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษเพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิต่าง ๆ


ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นางราณี อุปการะกุล ผอ.สบก.ศรชล. เป็นผู้แทน ศรชล.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ ครบรอบปีที่ 32 พร้อมมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษเพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิต่าง ๆ และจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรกรมควบคุมมลพิษ รวมทั้งสร้างสาธารณประโยชน์ โดยมี นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม