ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล. ลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อติดตามตรวจสอบสถานการณ์ภัยคุกคามด้านทรัพยากรทางทะเล เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะล

วันที่ 3-5 เมษายน 2567 นายนิพนธ์ ทองอยู่ ผอ.สปก.5 ศรชล. พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดพังงา ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ภัยคุกคามด้านทรัพยากรทางทะเล และสถานการณ์เฉพาะกิจตามแผนเผชิญเหตุ เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะล ณ ท่าเทียบเรือทับละมุ ท่าเทียบเรือคุระบุรี และเยี่ยมชมเรือตรวจการณ์หมายเลข 813 เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สึนามิ รวมทั้งได้ลงพื้นที่ชายหาดบ่อดาน เพื่อติดตามสถานการณ์สัตว์ทะเลหายาก สำหรับรวบรวมใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนเผชิญเหตุสัตว์ทะเลหายากต่อไป