ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล. ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามตรวจสอบสถานการณ์ภัยคุกคามด้านทรัพยากรทางทะเล เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะล

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายนิพนธ์ ทองอยู่ ผอ.สปก.5 ศรชล. พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามตรวจสอบสถานการณ์ภัยคุกคามด้านทรัพยากรทางทะเล และสถานการณ์เฉพาะกิจตามแผนเผชิญเหตุ เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะล รวมทั้งเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Phuket Aquarium) และศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน โดยมีนายสุรพงษ์ บรรจงมณี นักวิชาการประมงชำนาญการ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ถึงสถานการณ์สัตว์ทะเลหายาก จากนั้นได้ลงพื้นที่แหลมหงา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติทางทะเลให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนในบริเวณดังกล่าว