ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเตรียมการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) ในการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2567

ศรชล. โดยศรชล.ภาค 2 บูรณาการร่วมกับ ทัพเรือภาคที่ 2 และหน่วยงานในโครงสร้าง ศรชล. ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ได้แก่ กรมประมง เจ้าท่า และตำรวจน้ำ ร่วมหารือวางแผนการเข้าร่วม “การเตรียมการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR)” ในการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2567 ในหัวข้อ "การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล" โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 -5 เม.ย.67 ณ บริเวณ อ่าวท้องศาลา และอ่าวโฉลกหลำ เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

“ ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการบูณาการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน”