ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศรชล. ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2567


ในวันที่ 1 เมษายน 67 ศรชล. ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2567 โดยมี นางราณี อุปการะกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ศรชล. พร้อมด้วย  น.ส.จันทร์จิรา เจนนุวัตร ผู้ตรวจราชการกรม ศรชล. และผู้แทนข้าราชการในสังกัด ศรชล. มอบ เงินสนับสนุนการจัดทำสื่อ ปฏิทินตั้งโต้ะเก่า  หนังสือ น้ำดื่ม และ เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดทำสื่อการศึกษาสำหรับคนตาบอด แก่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปจัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับคนตาบอด ต่อไป