ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 31 มีนาคม "วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว"


วันที่ 31 มีนาคม "วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว"


เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3