ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่
:
2023-08-24 20:37:35
ปี
:
2566
รายการ
:
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด
:
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 https://www.thai-mecc.go.th/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ข.pdf
ไฟล์ประกาศ