ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ศูนย์ข้อมูล
รายงานพิเศษ ศรชล.
ค้นหา
limit
รายงานพิเศษ ฉบับที่ 1/67 คำแนะนำด้านการขนส่งทางทะเลในพื้นที่ตอนใต้ของทะเลแดงและอ่าวเดน
รายงานพิเศษ ฉบับที่ 5/66 เรืออิสราเอลถูกกบฏฮูตีโจมตีในมหาสมุทรอินเดีย
รายงานพิเศษ ฉบับที่ 4/66 กลุ่มฮูตีปฏิบัติการจู่โจมยึดเรือสินค้าอิสราเอลในทะเลแดง
รายงานพิเศษ ฉบับที่ 3/66 ข้อแนะนำสำหรับการเดินเรือในพื้นที่ทะเลแดง
รายงานพิเศษ ฉบับที่ 2/66 ข้อมูลสำหรับการเดินเรือในพื้นที่สงคราม ตะวันออกกลาง และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
รายงานพิเศษ ฉบับที่ 1/66 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์