ประกาศแผนจัดซื้อจ้าง
วันที่09 ส.ค. 2564
ปี2564
รายการแผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.2564 (เพิ่มเติม)
รายละเอียด

จัดหาระบบ (ต่อเนื่อง) เพื่อแลกเปลี่ยนให้บริการข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล (Big Data) สู่หน่วยงานภาครัฐและให้บริการภาคประชาชน

ผู้บันทึก1