ประกาศแผนจัดซื้อจ้าง
วันที่27 ก.ค. 2564
ปี2564
รายการแผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.2564 (เพิ่มเติม)
รายละเอียด

1. เรือยางท้องแข็งขนาด 5.7 เมตร จำนวน 2 ลำ 
2. เรือไฟเบอร์กลาส ท้องวี ขนาด 29 ฟุต จำนวน 7 ลำ 
3. เรือไฟเบอร์กลาสแคททามารัน ขนาด 38 ฟุต จำนวน 4 ลำ 
4. เรือไฟเบอร์กลาสแคททามารัน ขนาด 55 ฟุต จำนวน 1 ลำ

ผู้บันทึก1