ประกาศแผนจัดซื้อจ้าง
No วันที่ ปี เรื่อง
1 17 มี.ค. 2564 2564 แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.2564 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
2 13 พ.ย. 2563 2564 แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.2564 รายละเอียด
3 25 ส.ค. 2563 2563 แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.2563 รายละเอียด
4 14 ส.ค. 2563 2563 แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.2563 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
5 19 ก.พ. 2563 2563 แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.2563 รายละเอียด