ประกาศแผนจัดซื้อจ้าง
No วันที่ ปี เรื่อง
1 25 ส.ค. 2563 2563 แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.2563 รายละเอียด
2 14 ส.ค. 2563 2563 แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.2563 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
3 19 ก.พ. 2563 2563 แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.2563 รายละเอียด