ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่14 เม.ย. 2563
ปี2563
รายการ

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อโต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง จำนวน 45 ตัว
รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อโต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง จำนวน 25 ตัว

ประเภท วิธีคัดเลือก
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง