ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่10 เม.ย. 2563
ปี2563
รายการ

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 922 ตัว
รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 922 ตัว

ประเภท วิธีคัดเลือก
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง