ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่06 ก.ย. 2564
ปี2564
รายการ

ประกาศ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่อต้านโรคโควิด-19
รายละเอียด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่อต้านโรคโควิด-19

ประเภท วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง