ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่03 ก.ย. 2564
ปี2564
รายการ

ยกเลิก

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่อต้านโรคโควิด-19
รายละเอียด

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่อต้านโรคโควิด-19

ประเภท วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง