ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่09 เม.ย. 2563
ปี2563
รายการ

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 151 เครื่อง
รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 151 เครื่อง

ประเภท วิธีคัดเลือก
วันที่ขายแบบ09 เม.ย. 2563 - 14 เม.ย. 2563 เวลา 08.30
วันที่ยื่นซอง15 เม.ย. 2563 เวลา 08.30 - 16.30
วันที่เปิดซอง15 เม.ย. 2563 เวลา 16.30
ราคากลาง3,322,000.00
ผู้บันทึก1
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง