ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่31 ส.ค. 2564
ปี2564
รายการ

ประกาศผู้ชนะ

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่อต้านโรคโควิด-19
รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะ

บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จำกัด

ประเภท วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง