ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่15 ก.ย. 2564
ปี2564
รายการ

ประกาศผู้ชนะ

จัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (Drone)
รายละเอียด

ผู้ชนะ 

บริษัท อี แอนด์ ซี อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด

ประเภท วิธีคัดเลือก
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง