ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่16 ก.ย. 2564
ปี2564
รายการ

ประกาศผู้ชนะ

จัดซื้อเรือยางท้องแข็ง ขนาด 5.7 เมตร จำนวน 2 ลำ
รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะ

บริษัท ฟังก์ชั่น มารีน จำกัด

ประเภท วิธีคัดเลือก
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง