ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่17 ก.ย. 2564
ปี2564
รายการ

ประกาศผู้ชนะ

จัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส แคททามารัน ขนาด 55 ฟุต จำนวน 1 ลำ
รายละเอียด

ผู้ชนะ

บริษัท บี แอนด์ บี โบ๊ต จำกัด

ประเภท วิธีคัดเลือก
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง