ประกาศจัดซื้อจ้าง
วันที่17 ก.ย. 2564
ปี2564
รายการ

ประกาศผู้ชนะ

จัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส ท้องวี ขนาด 29 ฟุต จำนวน 7 ลำ
รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะ

บริษัท ฟังก์ชั่น มารีน จำกัด

ประเภท วิธีคัดเลือก
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง